Split


This day something happens and of course you're there
This day or another you are always near
Mingling incognito - always claiming your share
Gimme gimme something - best pals I swear

This day or another you would never care
This place or another you are everywhere
Chit-chat small talk - guess who's there
Go get a life - get the fuck out of here

Numb in your mind - in your head
It must stop
It must come to an end
Dumb inside your head
Time to stop
You have come to reach the end

You're like a bad habit
Never left behind
No getting rid of
Like things you can't deny

Listen up 'cause it's time for you to get the fuck outCaptcha
Liedje Barcode Split is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Splitmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barcode Split downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Split in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.