Wankers


AAAHHH YEEEAAAH

Intentions WHO?
Vibrations YOU?
Try to think of all the magic temptations
Give in there WHERE?
Get in here YEAH!
Fuck morality try parties on liquor
"Certainly ain't that kinda' low sloppy man"
Drop the yak coz' wankers don't give a damn

There's only one thing, which we can all agree OI OI OI
WE DO INSIST
Truckloads of six-packs make parties come for real
WE'RE GETTING PISSED

We try to WHO?
We know that YOU!
Grab yourself by the balls and give in too
Emotions WHERE?
Got no care YEAH!
Annie Alcohol's controlling your stick too
"So where's the baby-bitch to sit on my face?"
Take it slow bro' you've just passed in that raceCaptcha
Liedje Barcode Wankers is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wankersmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barcode Wankers downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wankers in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.