Glow


All my might
Is funeral flight
Tonight it glows for you
It's fueled with fire
A killing desire
For people you've screwed

So what you feel now
It's coming
And what you need now
It's coming
And what you feel now
It's comingAnd what you need now
It's coming

Get it you want it
I've got it
I'm gonna get it good
Get it, I've got it, you want it
I'm gonna get it

What doesn't kill
It surely will
Make I stronger still
I'm fueled with fire
A Killing desire
For people you've
Screwed
Screwed

Get it you want it
I've got it
I'm gonna get it good
Get it, I've got it, you want it
I'm gonna get it

Get it

It just doesn't seem like
you're yourself anymore
Just the other day I
was saying to someone
I don't know what happened anymore
It's just not the same anymore

Get it you want it
I've got it
I'm gonna get it good
Get it, I've got it, you want it
I'm gonna get it

Get itCaptcha
Liedje Coal Chamber Glow is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Glowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coal Chamber Glow downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Glow in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.