Songtekst van Crystal Lewis: His Eye Is on the Sparrow

His Eye Is on the Sparrow


Why should I feel discouraged?
Why should the shadows come?
Why should my heart be lonely, and long for heaven and home,
When Jesus is my portion? My constant friend is He
His eye is on the sparrow, and I know He watches me
???Let not your heart be troubled,??? His tender words I hear,
And resting on His goodness, I lose my doubts and fears
Tho' by the path He leadeth, but one step I may see;
His eye is on the sparrow, and I know He watches me

Chorus:
I sing because I'm happy,
I sing because I'm free,
For His eye is on the sparrow,
And I know He watches me

Whenever I am tempted, whenever clouds arise,
When songs give place to sighing, when hope within me dies,
I draw the closer to Him, from care He sets me free;
His eye is on the sparrow, and I know He watches me

ChorusCaptcha
Liedje Crystal Lewis His Eye Is on the Sparrow is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied His Eye Is on the Sparrowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Crystal Lewis His Eye Is on the Sparrow downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje His Eye Is on the Sparrow in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.