Songtekst van Crystal Lewis: Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!


Oh the weather outside is frightful
But the fire is so delightful
And since we've no place to go
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

It doesn't show signs of stopping
And I've bought some corn for popping
The lights are turned way down low
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

When we finally kiss goodnight
How I'll hate going out in the storm!
But if you'll really hold me tight
All the way home I'll be warm

The fire is slowly dying
And, my dear, we're still goodbying
But as long as you love me so
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!Captcha
Liedje Crystal Lewis Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Crystal Lewis Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.