There Is a Fountain


There is a fountain
Filled with blood drawn from Emmanuel's veins
And sinners plunged, beneath that flood
Lose all their guilty stains
Lose all their guilty stains
Lose all their guilty stains

The dying thief rejoiced to see
That fountain in his day;
And there may I, tho' vile as he
wash all my sins away
Wash all my sins away
wash all my sins away;

And there may I, tho' vile as he,
wash all my sins away
E'er since, by faith, I saw the stream
Thy flowing wounds supply,
Redeeming love has been my theme,
and shall be till I die
And shall be till I die
and shall be till I die
Redeeming love has been my theme,
and shall be till I dieCaptcha
Liedje Crystal Lewis There Is a Fountain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied There Is a Fountainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Crystal Lewis There Is a Fountain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje There Is a Fountain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.