Songtekst van Crystal Lewis: Salvation Belongs To Our God

Salvation Belongs To Our God


salvation belongs to our God
who sits upon the throne
and unto the lamb
be praise and glory, wisdom and thanks
honor, and power, and strength

be to our God forever and ever
be to our God forever and ever
be to our God forever and ever
AMEN

we the redeemed shall be strong
in purpose and unity
declaring aloud
be praise and glory, wisdom and thanks
honor, and power, and strength!

be to our God forever and ever
be to our God forever and ever
be to our God forever and ever
AMENCaptcha
Liedje Crystal Lewis Salvation Belongs To Our God is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Salvation Belongs To Our Godmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Crystal Lewis Salvation Belongs To Our God downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Salvation Belongs To Our God in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.