Rocketship


Do you have a rocketship
I could fly?
Could we watch the world grow small
From the sky?
Set across and leave this place
For a while
We would leave
We would see
The world a different size

Let's fly a rocketship off the ground
Come on and break through the speed of sound

Sometimes I feel caged inside
My life span
If I saw the earth as a
Distant land
All my problems would feel like
Grains of sand
Sifted through
Sifted through
Sifted through my hands

Let's fly a rocketship off the ground
Come on and break through the speed of sound

Jesus above space
And time
Died so we don't have
To die

Jesus above space
And time
Died so we don't have
To die

Have to die
Have to die
Have to die
Have to die

Jesus above space
And time
Died so we don't have
To die

Let's fly a rocketship off the ground
Come on and break through the speed of soundCaptcha
Liedje Grammatrain Rocketship is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rocketshipmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grammatrain Rocketship downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rocketship in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.