Sick of Will


can't ever win against my sin
i find i'm made of dust again
look away from evil desplays
shadows on your walls come from my eyes

if i could only be, if i could only be your master
you'll torture me until the die i die to you
if i could only learn to ignore myself and let you burn away,
save myself from your decay
leave me every time i'm up you come to hold me down, hold me
i see i've got nothing left to show you now show you
want to decide to commit willicide
i chew the chains i wrapped again
in my dream see what i've seen
the sun will dry you up and burn the dead awayCaptcha
Liedje Grammatrain Sick of Will is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sick of Willmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grammatrain Sick of Will downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sick of Will in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.