Sell Your Soul


Sunsets fade to night
and flowers die away,
the world is turning 'round
and you are turning grey,
money burns a hole
inside the wealthy's heads
why do you insist
pretending you're not dead?

:chorus:
Sell your soul, sell your soul for
Sell your soul, sell your soul for free

Bottles always empty,
leaves their prey alone
lovers often leave you
waiting by the phone
nothing seems to satisfy
the need for peace
Jesus stands before you
wanting you to seeCaptcha
Liedje Grammatrain Sell Your Soul is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sell Your Soulmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grammatrain Sell Your Soul downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sell Your Soul in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.