Songtekst van Jennifer Paige: Darkness Into Light

Darkness Into Light


They never said that it would be like this
They never said for me to watch and learn
Id run ahead but Im afraid of what Ill find
I think Ill find Ive lost my mind
Ive really done it this time

Chorus
(Na na na na na na na)
I dont know where to go
(Na na na na na na na)
Ive fallen behind
(Na na na na na na na)
You said You could turn the darkness into light
I could use some light tonight
I bet You knew that it would be like this
I bet you knew just how this all would go
You seem convinced that there is hope for me to reach for
But have you tasted the tears that flow?
How I wish I knew what You know

Chorus

Bridge
Slow down, slow down
I love You
Slow down, slow down
I need You now
Someway somehow

ChorusCaptcha
Liedje Jennifer Paige Darkness Into Light is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Darkness Into Lightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jennifer Paige Darkness Into Light downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Darkness Into Light in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.