Songtekst van Kem: This Place (dedicated To The Church Of Today)

This Place (dedicated To The Church Of Today)


[Dedicated To The Church Of Today]

There's a fountain of hope
Living water for each of us
There are rivers of dreams
Flowin' through the heartache of this place
There are children that flower the trees
There are voices of people who need
This place [adlib]
There's sorrow and sadness here
But there's heaven and sunshine too
The spirit of peace moves free and clear
Making way for laughter here
There are children that flower the trees
There are voices of people who believe
In this place
They live and breathe
In this place yeah [adlib]
There are children that flower the trees
There are voices of people who need
This place
They wanna be in this place yeah
They live and breathe in this place
This place [adlib out]Captcha
Liedje Kem This Place (dedicated To The Church Of Today) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied This Place (dedicated To The Church Of Today)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kem This Place (dedicated To The Church Of Today) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje This Place (dedicated To The Church Of Today) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.