Better The Devil You Know


Better the devil you know
Better the devil you know
Oh

Better the devil you know
Better the devil you know
Oh, oh

Say you won't need me no more
I'll take you back again
No more excuses, no no
Cos I've heard them all before
A hundred times or more

I'll forgive and forget
If you say you'll never go (woah)
Cos it's true what they say
It's better the devil you know
Woah

Our love wasn't perfect, I know
I think I know the score
If you say you love me, oh boy
I can't ask for more
I'll come if you should call (woah)

I'll forgive and forget
If you say you'll never go
Cos it's true what they say
It's better the devil you know
Woah

I'll be here every day
Waiting for your love to show (woah)
Yes it's true what they say
It's better the devil you know
Woah
Woah
Woah
Oh, woah

Say you won't leave me no more
I'll take you back again
No more excuses (no, no)
Cos I've heard them all before
A hundred times or more

I'll forgive and forget
If you say you'll never go (woah)
Cos it's true what they say
It's better the devil you know

I'll be here every day
Waiting for your love to show (woah)
Yes it's true what they say
It's better the devil you know

I'll forgive and forget
If you say you'll never go (woah)
Cos it's true what they say
It's better the devil you know

[fade]Captcha
Liedje Steps Better The Devil You Know is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Better The Devil You Knowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Steps Better The Devil You Know downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Better The Devil You Know in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.