Songtekst van xDISCIPLEx A.D.: Fight To The Death

Fight To The Death


The battle rages on at war with myself and with humanity how can you call yourselves humane respect is dead
don't believe the lies in your head it makes me sick how can you call yoursekves humane it is a fight to the
death a constant war with the flesh you say i've got to see things your way but what i've seen is countless
broken lives before me in misery back to back and day to day I just can't stand around and watch the destructive
games you play I will fight to the dead until my last breathCaptcha
Liedje xDISCIPLEx A.D. Fight To The Death is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fight To The Deathmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje xDISCIPLEx A.D. Fight To The Death downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fight To The Death in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.