Falling Down


This world's an ugly place
So filled with much disgrace
Can we just save each other from each one another
It's just our human nature to want to hurt each other
Can we just clear the memories of distant fears within me
Can you see your world coming crashing down,
I know it's not your fault but you need someone to blame
replace this pain that's been with you for all these years
Dry out your weeping eyes
Step back from this disguise
Pick up the broken pieces of all life's greatest secrets
This world's a lonely place, so filled with much disgrace
Can we just clear the memories of distant fears within meCaptcha
Liedje Yesterdays Hero Falling Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Falling Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Yesterdays Hero Falling Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Falling Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.