Teenager In Love


[Originally by Human Nature]

Each time we have a quarrel, it almost breaks my heart,
Cause I'm so afraid that we will have to part,
Each night I ask the stars up above,
Why must I be a teenager in love?

One day I feel so happy, the next I feel so sad
I guess I'll have to take the good with the bad
Each night I ask the stars up above,
Why must I be a teenager in love?

I cried a tear for nobody but you,
And I'll be the lonely one, if you should say we're through
Well, if you want to make me cry, that won't be so hard to do
And if you should say goodbye, I'll still go on loving you
Each night I ask the stars up above,
Why must I be a teenager in love?Captcha
Piosenkę LESS THAN JAKE Teenager In Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Teenager In Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Teenager In Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę LESS THAN JAKE Teenager In Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.