Notion


There it goes it goes with her
It never leaves so easily
There it goes it goes with him
It never leaves so easily
Snd thoughts come
And thoughts go
Tear people apart who don't know
It's just a notion that comes to me
Here it comes it comes to her
It doesn't come so easily
Here it comes it comes with him
It doesn't come so easily
And thoughts come
And thoughts go
Tear people apart who don't knoe
It's just a notion that comes to meCaptcha
Widget
Liedje Coal Chamber Notion is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Notionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coal Chamber Notion downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Notion in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.