What is Time


Ha!
She said, she said, she said
And she don't wanna hear about it, no
You see it's ditchin' times in my life
And I don't care to talk about it
But I got nowhere to go
Time and time and time again
She said, she said, she said
And she don't wanna hear about it, no
You see if you read my mind you'll find
That I don't even know about you
Sure is cold out here tonight
Time and time and time again
Ha!
She said, she said, she said
And she don't wanna hear about it, no
You see it's murderin' time and I find
That you don't wanna know about it
No!
Sure is cold out here tonight
Time and time and time againCaptcha
Liedje House Of Large Sizes What is Time is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied What is Timemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje House Of Large Sizes What is Time downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje What is Time in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.