Drowned And Rotten


I' m walking along a river,
enjoying harmony of nature
The water' s shining bright,
suddenly my eyes notice
human clothing inside

While I realize
the human corpse of a man,
I try to pull him out,
try to get his arm,
I want to bring him near

I' m falling back,
in my hands the rotten flesh,
inside a sleeve -
torn of the stinking corpse

Drowned and Rotten

He must have been inside the water
for more than seven weeks

Disgusting to see how flesh detaches of the bones
Terrible smell, my stomach turns around,
vomiting into the water ,
leaving the corpse inside

Drowned and RottenCaptcha
Piosenkę Anasarca Drowned And Rotten przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Drowned And Rotten, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Drowned And Rotten. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anasarca Drowned And Rotten w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.