Songtekst van House Of Large Sizes: Bankrupt in Hoven

Bankrupt in Hoven


I drank a bottle of sox
Unrelenting, never-ending
She took one look at me
I could tell I could feel it never ever
No way
Bears are attacking me
Dressed with signs of sixteen subjects
You don't want 'em
Why not let 'em go?
I'm fine
All right
Just fine
You don't know what it's like
You don't know 'em
Why not show 'em how?
My Dad he said to me,
"Life ain't fair, Son, you don't expect it"
Sorry, Dad
Bears still attacking me
Dressed with signs of you don't want 'em
Why not let 'em go?Captcha
Liedje House Of Large Sizes Bankrupt in Hoven is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bankrupt in Hovenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje House Of Large Sizes Bankrupt in Hoven downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bankrupt in Hoven in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.